Програм хангамж

Програм хангамж

Программ хангамж мэргэжил нь компьютерийн техник хангамж болон программ хангамжийг хэрэглэн хэрэглэгчийн тодорхойлсон бүх шаардлагыг хангасан программ  хангамжийн системийг хөгжүүлэх, шинийг ирэлхийлэх, мэдээллийг хувиргах, хадгалах, хамгаалах, боловсруулах, болон найдвартайгаар  хүлээн авах тухайг судалдаг бөгөөд бизнес, засгийн газар, эмнэлэг, сургууль, өөр бусад байгууллагуудын компьютерын технологийн хэрэгцээ, шаардлагыг таниж мэдэх, нууцлал хамгаалалт, аюулгүй ажилгааг хянах, хамгаалах зориулалттай бакалаврын зэрэг олгох программ юм.

            Мэдээллийн технологи хурдацтай хөгжихийн хирээр түүний хэрэглээ нийгэм эдийн засгийн бүхий л салбарт эрчимтэй нэвтэрч буй одоо үед энэ чиглэлээр ажиллах чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэн гаргах зайлшгүй шаардлага тулгараад байна. Мэргэжлийн мэдлэг ур чадвартай, гадаад хэлний мэдлэгээр шаардлага хангахуйц программист, программ хөгжүүлэгч, шалгагч зэрэг албан тушаалд ажиллах боловсон хүчний эрэлт их байна.            

Сургалтын чиглэл

Соёл-Эрдэм дээд сургууль дараах мэргэжлээр боловсон хүчин бэлтгэж байна

Япон хэлний орчуулагч

Дэлгэрэнгүй

Эдийн засаг

Дэлгэрэнгүй

Аялал жуулчлалын менежмент

Дэлгэрэнгүй

Олон улс судлал /Япон/

Дэлгэрэнгүй

Програм хангамж

Дэлгэрэнгүй