Япон хэлний орчуулагч

Япон хэлний орчуулагч

“Япон хэлний орчуулагч” бакалаврын хөтөлбөрөөр япон хэлний аман ба бичгийн орчуулга хийх, бие даан энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг эрхлэх, зохион байгуулах, дорно дахины болон хэл шинжлэлийн судалгааны ажил хийх чадвартай мэргэжилтнийг академик сургалтаар бэлтгэнэ.

Сургалтын чиглэл

Соёл-Эрдэм дээд сургууль дараах мэргэжлээр боловсон хүчин бэлтгэж байна

Япон хэлний орчуулагч

Дэлгэрэнгүй

Эдийн засаг

Дэлгэрэнгүй

Аялал жуулчлалын менежмент

Дэлгэрэнгүй

Олон улс судлал /Япон/

Дэлгэрэнгүй

Програм хангамж

Дэлгэрэнгүй