Баклаврын сургалт

Баклаврын сургалт

Соёл эрдэм дээд сургуулийн бакалаврын түвшний хөтөлбөрүүд

 

Индекс Хөтөлбөрийн

 нэр

Суралцах жил Цуглуулах кредит ЭЕШ 1 ЭЕШ 2 Босго оноо
1  

 

023101

Гадаад хэлний орчуулга (Япон)  

4

 

120

Англи хэл,

Нийгэм судлал

Математик, Монгол хэл Төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан үндэсний босго оноо
2  

 

022203

Олон улс, орон судлал (Япон )  

4

 

120

Англи хэл,

Орос хэл

Нийгэм судлал, түүх Төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан үндэсний босго оноо
3  

 

041304

Аялал жуулчлалын менежмент  

4

 

120

Математик Англи хэл, Нийгэм судлал Төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан үндэсний босго оноо
4  

 

061302

Программ хангамж  

4

 

120

Математи, физик Нийгэм судлал, түүх Төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан үндэсний босго оноо
5  

031101

Эдийн засаг  

4

 

120

Математик Нийгэм судлал, Англи хэл Төрийн захиргааны төв байгууллагаас баталсан үндэсний босго оноо

 

Сургалтын чиглэл

Соёл-Эрдэм дээд сургууль дараах мэргэжлээр боловсон хүчин бэлтгэж байна

Япон хэлний орчуулагч

Дэлгэрэнгүй

Эдийн засаг

Дэлгэрэнгүй

Аялал жуулчлалын менежмент

Дэлгэрэнгүй

Олон улс судлал /Япон/

Дэлгэрэнгүй

Програм хангамж

Дэлгэрэнгүй