Ахлах сургуулийн мэдээлэл

Ахлах сургуулийн мэдээлэл

Сургалтын мэдээлэл, үйл ажиллагаа, элсэлтийн тухай мэдээ мэдээлэл

Спорт өдөрлөг боллоо.

Дэлгэрэнгүй

Ⅹ-Ⅻ ангийн нэмэлт элсэлт эхэллээ.

Дэлгэрэнгүй

Ахлах сургууль сурагч солилцооны хөтөлбөр

Дэлгэрэнгүй