Сургуулийн онцлог

Сургуулийн онцлог

  1. Мэргэжлийн чадварлаг, зэрэгтэй багш нараар бүрэн хангагдсан.
  2. Сургалтын орчин үеийн тоног төхөөрөмж бүхий сурч хөгжих таатай орчин
  3. Япон хэл-мэдээллийн технологиийн төрөлжсөн сургалттай
  4. Ахлах сургуулиа төгсөөд хамтын ажиллагаатай Япон улсын их, дээд сургуулиудад тэтгэлэгтэйгээр элсэн суралцах боломжтой
  5. 0 мянган номын фондтой. Esan-д шилжиж байгаа.
  6. Сурагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин бүрдсэн.